Hilariteit geeft hoop

|

Hier een stukje uit de Volkskrant van zaterdag 23 maart jl., uit een prachtig artikel over terroristen in Zuid-Amerika die zich bekeren. Hierin worden redenen genoemd voor het ontstaan van de guerrillabewegingen in het verleden. Door deze zo helder te belichten (status-, ego- en machtsverslaving van personen in de VS), wordt Trump’s uitspraak echt hilarisch:

Continue Reading